Terrein de Toonladder en sporthal de Reiger

Inrichting Hooijerinkses

De website

Dit is de concept website ten behoeve van aanwonenden van het terrein de Toonladder, sporthal de Reiger en de aanliggende parkeerplaats. De gemeente heeft sinds 2019 in onderzoek om een herinrichting van bovenstaande locatie door te voeren. In dit onderzoek is sprake van een volledige gebiedsaanpassing, waardoor direct aanwonenden (17 huishoudens) worden geconfronteerd met een verandering in hun leefomgeving.

Met de direct aanwonenden worden bedoeld:

  • Bernhardstraat 2 t/m 20 (even nummers)
  • Cramerstraat 2 t/m 8 (even nummers)
  • Strampenstraat 1 t/m 5 (oneven nummers)

Om eenieder zo goed mogelijk op de hoogte te houden over bovengenoemde ontwikkelingen is deze website opgezet. Dit is een initiatief voor en door de aanwonenden, de website is dus niet van de gemeente Hof van Twente of andere instantie. Ook hebben we ervoor gekozen om ons te beperken tot de direct aanwonenden, deze website zal dan ook een toegang krijgen door middel van een gemeenschappelijke inlog.

Er zijn (voorlopig) een aantal pagina’s aangemaakt, de belangrijkste zijn:

Nieuws: dit is bedoeld om informatie te delen zoals gehoord of geschreven

Communicatie: deze bevat downloads van geschreven mail of brieven. Tevens zal hier ook informatie vanuit de pers worden gedeeld.

Uitgangspunten voor deze website:

  • Functie: Informeren en Documenteren
  • Gesloten platform: alleen voor aanwonenden
  • Opbouwen documentatie en bibliotheek
  • Content: tekst en beeldmateriaal
  • Gebruiksduur: tot bouw en inrichting kavels
  • Technische verantwoording en inhoudelijke verantwoording voor de website zijn gesplitst
Notabene: de website is in ontwikkeling en wordt regelmatig verder uitgebreid.

© 2023 Herinrichting Hooijerinkses

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑